Print Friendly, PDF & Email

Voorzitter

Secretaris / vice-voorzitter

Jan Polko

secretaris.rpvdelft@gmail.com

06-54902336

postadres: Cypergras 207, 2498 CB  Den Haag

Penningmeester

Jan Eekhout
penningmeesterrpvdelft@gmail.com

015-2143751 (alleen ’s avonds tussen 19 en 21 uur)

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid / coördinator bewegingsgroepen

Algemeen bestuurslid / ledenadministratie

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid/notulist vergaderingen

Monique Trompert

monique.rpvdelft@gmail.com

Algemeen bestuurslid