Print Friendly, PDF & Email

Doel van onze vereniging is werkzaam te werkzaam te zijn in het belang van patiënten met reumatische aandoeningen in de ruimste zin van het woord.

De belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn:

  • Het geven van voorlichting aan alle belangstellenden over diverse reuma-aandoeningen via informatieavonden. Deze avonden worden gehouden in Woonzorgcentrum Lindenhof, Cort van der Lindenstraat 245 te Delft.
  • Het organiseren van lotgenotencontact via ledenbijeenkomsten;
  • Het organiseren van oefen- en hydrotherapiegroepen voor alle soorten reuma. De vereniging heeft speciale oefengroepen voor personen met axiale spondyloartritis (de ziekte van Bechterew);
  • Het uitgeven van een maandelijkse Nieuwsbrief (niet in juli en augustus);
  • Het organiseren van contactmiddagen en gezellige activiteiten, zoals een dagje uit, kerstdiner.
  • Aanwezig zijn op gezondheidsmarkten en andere publieke manifestaties om voorlichting te geven over reuma door gesprekken en uitdelen van brochures
  • Het behartigen van de belangen van de reumapatiënt door deelname aan diverse plaatselijke en regionale overleggen zoals, Zorgvragersraad, overleg met afdeling reumatologie van het Reinier de Graafgasthuis, Platform Gehandicaptenbeleid en Zorgbelang Zuid-Holland West en belangen behartiging van de reumapatiënt in diverse werkgroepen.
  • Het samenwerken met andere organisaties en instellingen, wanneer dit voor het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk is, zoals het Reumafonds
  • Het organiseren van andere door de leden gewenste activiteiten, die het doel van de vereniging bevorderen

Deze activiteiten worden geheel belangeloos en slechts op werkelijke onkostenbasis georganiseerd en uitgevoerd door het bestuur met behulp van een aantal actieve leden.