Print Friendly, PDF & Email

Jan Polko, Voorzitter

Nelleke Flipse, vice voorzitter, ontspanning

Jan Eekhout, Penningmeester

 

Marja Hagman, alg. bestuurslid,coordinator beweeggroepen

 

 

Trees Mennes, alg. bestuurslid, ledenadm.

 

Monique Trompert, alg. bestuurslid, notuliste

 

 

 

Kathinka Eekhout, alg.bestuurslid, communicatie

Betty Aanen, alg. lid, vice secr., website