Print Friendly, PDF & Email

 

 


Jan Polko, secretaris en vice voorzitter

Jan Polko

 


Nelleke Flipse, activiteiten

Nelleke Flipse

 


Harry Gijselhart, coördinator oefengroepen

Harry Gijselhart

 


Jan Eekhout, penningmeester

Jan Eekhout

 


 

Betty Aanen

foto-betty-aanen