Print Friendly, PDF & Email

Voor algemene vragen of nadere inlichtingen over de vereniging kunt u contact opnemen met het secretariaat:

mevrouw Ada Polko-an den Berg (secretariaat)
Martinus Nijhofflaan 666
2624 MH Delft

E-mail: secretaris.rpvdelft@gmail.com

 

Voor uw aanmelding voor ons lidmaatschap of wijzigingen in uw gegevens kunt u contact opnemen met:

De Ledenadministratie
ledenadm.rpvdelft@gmail.com

 

Voor financiële vragen kunt u contact opnemen met:

Onze penningmeester, de heer R. Langeree is bereikbaar via:
E-Mail: penningmeesterrpvdelft@gmail.com

 

Voor vragen over koffiedrinken, info avonden,dagje uit, bloemschikken,  kerstbrunch  en facebook kunt u contact opnemen met Nelleke en  Monique

nelleke.rpvdelft@gmail.com

tel.06-50992339

 

monique.rpvdelft@gmail.com

 

Voor vragen over de oefengroepen kunt u contact opnemen met Piet Voogt of Barry Jansen (coordinator oefengroepen)

coordinator.rpvdelft@gmail.com

tel. Piet  070-3962834 of Barry 06-46725552