Print Friendly, PDF & Email

Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 17,00 per jaar.
Bij aanmelding na 1 juli betaalt u voor het lopende jaar € 8,50.
Betaling van de contributie vindt plaats middels een automatische incasso.

Donateurs

Ook donateurs zijn vanzelfsprekend van harte welkom.
U kunt daartoe een bijdrage van minimaal € 20,00 overmaken op rekeningnummer: NL49 RABO 0170 7333 35, ten name van Reumapatiëntenvereniging Regio Delft, in Delft . Op die manier steunt u het werk van onze vereniging en wordt u, door middel van onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van al onze activiteiten.

Eigen bijdrage aan de oefengroepen

Wij proberen de kosten voor de deelname aan de oefengroepen zo laag mogelijk te houden. Dat is mogelijk door een aanzienlijke subsidie die wij van het Reumafonds ontvangen.

De deelnemers aan de oefengroepen moeten per 1 januari 2020 de hieronder vermelde bijdrage per maand gaan betalen.

Hydrotherapie 1 x 30 minuten per week € 10,00
Reuma Sportgroep 1x per week € 28,00
Fitnessgroep MTT 1x per week € 20,00
Yoga 1x per week € 20,00
Oefenen zaal per week € 8,70

Betaling van de bijdrage vindt plaats middels een maandelijkse automatische incasso.

In de zomervakantie is het revalidatiecentrum 4 weken gesloten, evenals in de 2 weken kerstperiode en kan er dus niet geoefend worden.
Daarmee is bij het vaststellen van de maandelijkse bijdrage al rekening gehouden.