Print Friendly, PDF & Email

Wij proberen met onze vereniging zoveel mogelijk mensen te helpen door middel van het geven van informatie, uitwisselen van contacten met andere mede-patiënten of het organiseren van gezellige (avond)bijeenkomsten. Als u zich wilt aanmelden bij de vereniging, kunt u dit doen door middel van een briefje of e-mail naar onze ledenadministratie:

Mevrouw Trees Mennes
Braziliehof 61
2622 BE, Delft

ledenadm.rpvdelft@gmail.com

Vermeld u daarin duidelijk uw naam, adres gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, eventueel e-mail adres en uw vorm van reuma.

De contributie van de R.P.V. Delft is € 16,00 per jaar.

Betaling van de contributie gebeurt d.m.v. automatische incasso.

U kunt ook, door het invullen van ons aanmeldformulier, direct lid worden. Het is belangrijk dat u het formulier zo volledig mogelijk invult. Uw gegevens zullen binnen het bestuur van de vereniging vertrouwelijk worden behandeld.

DOOR UW LIDMAATSCHAP VERSTERKT U DE STEM VAN DE REUMAPATIENT IN ONS LAND.


 

Aanmeldingsformulier

(* = Verplicht)


Klik op de 'Verzenden' knop om het formulier op te sturen