Print Friendly, PDF & Email

  Enquête onderzoek naar voorlichting over artrose 

Binnen Artrose Gezond, onderdeel van het Erasmus MC, een nieuwe studie opgezet om te onderzoeken waar mensen met artrose behoefte aan hebben op het gebied van voorlichting over deze aandoening. Hiermee willen zij onderzoeken of er bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen zijn die richting geven aan hoe, door wie en waarover patiënten voorgelicht willen worden. Zij hebben een vragenlijst opgesteld welke inspeelt op deze onderwerpen. Daarbij krijgen deelnemers ook de ruimte om hun mening te geven over voorlichting die zij eerder ontvangen hebben en wordt er aan hen gevraagd wat zij vinden van een bepaalde voorlichtingsmethode (video of website) die zij in de vragenlijst te zien krijgen.

U kunt de vragenlijst eventueel zelf bekijken via deze link: https://erasmusmcsurvey.erasmusmc.nl/artrosegezond/ls/index.php/652626?lang=nl

In de toekomst willen wij de artrose zorg verder verbeteren door de voorlichting beter op de persoon aan te passen. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, is het van belang dat zo veel mogelijk artrose patiënten deze vragenlijst invullen.

contactpersoon;

Karel van der Wel

Tel: 06-83240178

UP-DATE BEWEEGGROEPEN

Up-date beweeggroepen de overheid zijn diverse versoepelingen doorgevoerd, maar nog niet alles is mogelijk. Dit geldt met name voor het sporten in groepen, zoals we dit doen bij de RPV.

Op dit moment streeft het bestuur ernaar om de beweeggroepen na de schoolvakanties weer te laten starten. Concreet betekent dit dat we na de zomersluiting van Basalt, tot en met 29 augustus 2021, weer willen gaan starten met alle beweeggroepen. Wij begrijpen dat dit voor sommige leden een tegenvaller is.

De vereniging is op zoek naar therapeuten voor de diverse beweeggroepen. De stand van zaken op dit moment is dat er therapeuten zijn die aanvankelijk les wilden geven en zich inmiddels hebben teruggetrokken. De reden hiervan is dat het vaak ZZP’ers zijn en een vaste baan konden krijgen. De onzekerheid om voor de RPV les te geven vonden ze uiteindelijk te groot.

Het bestuur loopt er ook tegenaan dat de ZZP’ers doorbetaald willen worden tijdens ziekte. Voorheen zat dit in het tarief wat wij betaalden aan Basalt. We zullen dus een prijsafspraak moeten maken met de therapeuten waar het ziekteverzuim tot een bepaald percentage is opgenomen. Slotsom is dat de pool van therapeuten voor de beweeggroepen nog niet compleet is. Zoals al eerder gemeld is het zo dat er voortaan 2 therapeuten voor de hydrotherapie aanwezig moeten zijn. Dat hoeft geen fysiotherapeut te zijn, wel moet deze persoon een EHBO diploma hebben.

Om deze reden is er contact gezocht met het Nederlandse Rode Kruis (NRK). Uit een overleg kwam dat de vrijwilligers van het NRK altijd met 2 personen moeten zijn. De kosten komen dan per avond rond de 80 euro uit, dat maakt de kosten op een avond wel veel duurder. Een andere optie bij het NRK is dat wij zelf vrijwilligers werven en dat het NRK ze opleidt voor de RPV. Het NRK zorgt na 2 jaar ook voor de herhalingscursus. Deze persoon is dan een vrijwilliger bij de RPV en kan de vrijwilligers- vergoeding krijgen.

De RPV heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering lopen voor de vrijwilligers en het  bestuur. Onderzocht zal moeten worden of de dekking van deze verzekering voldoende is.

Heeft u een EHBO-diploma, of weet u iemand met een EHBO-diploma, en wilt u of de ander de vereniging helpen bij de beweeggroepen hydrotherapie meldt u zich dan met spoed bij de coördinator beweeggroepen of bij de secretaris aan. coordinator.rpvdelft@gmail.com (070-3962834) of secretaris.rpvdelft@gmail.com (06-55395363).

Hoe meer vrijwilligers er gevonden worden des te minder het aantal beurten.

Wilt u het EHBO-diploma voor de vereniging gaan halen meldt u zich dan óók met spoed bij de coördinator beweeggroepen of secretaris aan. Ook buiten de vereniging kan een EHBO-diploma goed van pas komen.

Het bestuur RPV Delft