Print Friendly, PDF & Email

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

Updates Coronavirus

Update 26-10-2020

In verband met de aangescherpte Coronaregels (Covid-19 virus) ziet het bestuur zich genoodzaakt de geplande Algemene Ledenvergadering van dinsdag 27 oktober 2020, te cancelen.

 
Zodra de maatregelen weer versoepeld worden zal het bestuur met een nieuwe datum komen

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd, wanneer u nog vragen hebt dan kunt u die altijd stellen aan een van de bestuursleden.

===================================================================

update 19-10-2020

We zijn inmiddels al weer verder in de tijd, de vakantie is voorbij en we zitten met zijn allen in de 2e coronagolf.

De RPV was , in samenwerking met Basalt, de oefengroepen weer aan het opstarten toen de persconferentie van 13 oktober  roet in het eten gooide.

Op dit moment kunnen alleen de Bechterew groepen en het MTT doorgang vinden. Wel met een beperking van maar 4  deelnemers per les en oefenruimte. Dit houdt in dat de Bechterew groep afhankelijk van hoeveel leden er zich kunnen aanmelden voor een les 1x per week of 1x per 2 weken om te kunnen oefenen, dit wordt gecoördineerd door Joke van Egmond. Voor het MTT geldt dit eveneens afhankelijk hoeveel leden zich aanmelden. Dit betekend voor het MTT 4 deelnemers voor 1/2 uur of 4 deelnemers voor 1uur, dit wordt voorlopig gecoördineerd door Ada Polko?

 

De algemene ledenvergadering is in maart uitgesteld en was inmiddels weer gepland op 27 oktober aanstaande. Het bestuur is nog in beraad of de vergadering doorgaat of dat hij weer wordt uitgesteld.

 

 

===================================================================

update 26-5-2020

Wij willen graag met jullie delen de wij van Reuma Nederland een update hebben gekregen wat de de corona maatregelen voor u betekend;

ReumaNederland ontving naar aanleiding van de versoepelingen van de verschillende vragen. Mensen stelden vooral de vraag of het verstandig is om mee te gaan doen aan beweeggroepen in de buitenlucht of het warmwaterzwemmen, als zij afweer onderdrukkende medicijnen gebruiken.

Zij hebben de NVR (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie) deze vragen voorgelegd en het volgende advies hebben zij gegeven:

Met gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen val je onder de hoog-risicogroep

Mensen die afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken vallen in de zogeheten ‘hoog-risicogroep’, dus de hoog-risicogroep voor corona. Mogelijk verhogen deze medicijnen je infectierisico. Of maken ze het verloop van een corona-infectie ernstiger. Hierover is nog niet alles bekend. Zolang hier nog onvoldoende over duidelijk is, doen deze mensen er goed aan om de adviezen voor hoog-risicogroepen te volgen.

Wanneer val je verder in de hoog-risicogroep?

Ook mensen met reuma die geen afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken, doen er volgens de NVR goed aan om alert te zijn of ze om een andere reden ook in de hoog-risicogroep vallen. Ook voor deze mensen wordt bewegen in een groep en warmwaterzwemmen afgeraden.

Het RIVM noemt de volgende risicofactoren:

  • Andere gezondheidsproblemen, zoals bepaalde hart-, long-, nier-, of leveraandoeningen, diabetes of HIV
  • Leeftijd van 70 jaar of ouder
  • Ernstig overgewicht (BMI is 40 of hoger)

Meer informatie op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen

Deelname aan beweegactiviteiten wordt afgeraden voor de hoog-risicogroep

De NVR raadt deelname aan groepsbeweegactiviteiten in de buitenlucht en warmwater zwemmen af. Als je tot de hoog-risicogroep behoort door bijvoorbeeld het gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen is het beter om niet in een groep te gaan bewegen of mee te doen aan warmwaterzwemgroepen.

Het is heel goed om te blijven bewegen, maar het is verstandiger om niet in een groep te bewegen, omdat er dan een hoger risico is dat je in contact komt met het coronavirus.

===================================================================

update; 1-5-2020 

Wij willen graag met jullie delen de wij van Basalt een update hebben gekregen over de verhuur van het zwembad en de sportzalen.

Dinsdag 21 april jl. heeft het kabinet het grootste deel van de maatregelen voor de aanpak van het coronavirus verlengd tot en met 20 mei 2020. Alleen voor kinderen en jongeren worden de maatregelen met betrekking tot onderwijs en sport versoepeld.
Dit betekent voor u als gebruiker dat het Basalt zwembad en de sportzalen blijven gesloten tot en met 20 mei.

===================================================================

update 1-4-2020

Gezien de verlenging, door de regering d.d. 31 maart jongstleden, van de huidige coronamaatregelen heeft het bestuur besloten dat alle activiteiten van onze vereniging in ieder geval tot 1 juni stilliggen.

Dit betekent dat de, informatieavonden van 30 april en 28 mei, de beweeggroepen en de koffie-/theemiddagen komen te vervallen.

Een nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering kan nog niet gepland worden.

Wij wachten de richtlijnen van de regering verder af en zijn ook afhankelijk van derden (revalidatiecentrum Basalt en woonzorgcentrum Lindenhof).

 

===================================================================

BLIJF IN BEWEGING

Update 1-4-2020

Van Ivette, fysiotherapeut van Basalt heeft het bestuur een mail met tips gekregen om iedereen te ondersteunen en zijn er enkele filmpjes gemaakt.

De leden die op het MTT zit heeft deze mail persoonlijk gekregen, voor de overige leden zetten wij deze op onze website.

Het advies is om regelmatig te blijven bewegen en deze training thuis te volgen.

Met deze verschillende filmpjes kan iedereen toch nog sporten. Klik op de link om het filmpje te starten en doe lekker mee.

Er zijn verschillende filmpjes van ongeveer een kwartier:

Warming up: https://youtu.be/cnynTYfCPWY

Krachttraining:  https://youtu.be/5LW3b75bdxg 

Oefeningen op de mat: https://www.youtube.com/watch?v=nrkU0K6YL3k

Blijf in beweging en kijk ook naar Nederland in beweging op NPO omroep MAX

Begin vandaag nog en doe elke dag mee met 1 van de trainingen.

op deze site zijn ook de PDGF bestanden oefenen in je eendje en de activiteiten piramide te vinden.

Heel veel oefen plezier en blijf gezond.

Fysiotherapeut/MTT Coördinator

Basalt Revalidatie Delft

015-2780225 (wo/do).

i.frowein@BasaltRevalidatie.nl

===================================================================

update; 18-03-2020 meldt ReumaNederland het bestuur

Het coronavirus zet momenteel ons leven behoorlijk op z’n kop. Velen van jullie zitten nu misschien thuis. Ook bij ReumaNederland verloopt het anders dan gepland. De jaarlijkse collecteweek gaat niet door en bijeenkomsten zijn afgezegd. We ontvangen veel vragen van mensen met reuma over de gevolgen van het coronavirus. Heel begrijpelijk natuurlijk. Op onze website hebben we daarom een speciale pagina gemaakt: reumanederland.nl/nieuws/nieuws/coronavirus/.

Daar staan adviezen en veel gestelde vragen voor mensen met reuma. Wij volgen daarin het standpunt van de NVR (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie). Deel deze pagina vooral ook met jullie leden.

 

Donderdag 19 maart om 11 uur is er een speciaal ingelast Facebook vragenuur met reumatoloog Alfons den Broeder. Voor mensen die geen Facebook gebruiken, zullen wij dit vragenuur achteraf ook op onze website plaatsen. Ook dit kunnen jullie uiteraard delen met jullie leden.

Voor nu wens ik jullie veel sterkte in deze bijzondere tijden. Pas goed op jezelf en de mensen om je heen.

drs. Sija de Jong
Manager Patiëntenbelangen

===================================================================

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Wat betekent dit voor u als u elke week deelneemt aan een van de RPV beweeggroepen in Basalt?

Per direct zijn alle faciliteiten van Basalt tot minimaal 6 april 2020 gesloten en kunt u geen gebruik meer maken van de sportfaciliteiten op de locatie in Delft.
Wij realiseren ons dat dit een enorme impact heeft op de continuïteit van uw activiteiten, maar wij volgen hierin de richtlijnen van het kabinet.

Voor u persoonlijk houdt dit in dat alle oefengroepen tot in ieder geval 6 april 2020 niet doorgaan

Indien er aanvullende maatregelen of ontwikkelingen zijn, berichten wij u opnieuw.
Voor meer uitgebreide actuele informatie over het coronavirus kunt u lezen u op de website van het RIVM.
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 

===================================================================

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

In verband met het corona virus heeft het bestuur besloten

om de algemene ledenvergadering op 26 maart en

de koffiemiddag op 19 maart tot nader order uit te stellen.

===================================================================