Print Friendly, PDF & Email

Penningmeester

Ruud Langeree
penningmeesterrpvdelft@gmail.com

tel. 06-31777009

Algemeen bestuurslid / coördinator bewegingsgroepen

Piet Voogt en Barry Jansen

coordinator.rpvdelft@gmail.com

Algemeen bestuurslid / ledenadministratie

Algemeen bestuurslid

Monique Trompert

monique.rpvdelft@gmail.com

Kathinka Eekhout

Kathinkarpvdelft@gmail.com