Print Friendly, PDF & Email

Wist u dat…

 •  u uw lidmaatschap uiterlijk vier weken voor het verstrijken van het kalender jaar schriftelijk aan de ledenadministratie op moet zeggen.
 • als u gaat verhuizen u dit schriftelijk aan de ledenadministratie moet door geven.
 • als uw email adres verandert geef dat dan ook a.u.b. door aan de ledenadministratie
 • er iedere 3e donderdag van de maand koffie/thee drinken is bij Meyman, (behalve in juni, juli en augustus)
 •  er iedere laatste donderdag van de maand informatieavond is in de Lindenhof
 •  er de maanden mei, juni en juli geen activiteiten zijn
 •  we elk jaar weer een gezellig dagje uit met gebakje en lunch hebben in september
 •  we elk jaar weer een gezellige en overheerlijke Kerstbrunch hebben in december
 • elk idee voor een activiteit van harte welkom is
 •  u dat altijd kan en mag doorgeven aan Nelleke
 • we een besloten facebookpagina hebben voor onze leden
 • deze heet RPV Delft

 

Foto’s van dagje uit 25 september 2018